Obligatorisk uavhengig kontroll

Status: Submitted

Definition: Uavhengig kontroll er obligatorisk for dette tiltaket. Det må førast kontroll med følgjande arbeid: [Saksbehandlar fyller ut].

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.6