Obligatorisk uavhengig kontroll av konstruksjonstryggleik

Status: Submitted

Definition: Det må gjennomførast uavhengig kontroll av konstruksjonstryggleik for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.31