Plassering nær vass- og avløpsleidningar

Status: Submitted

Definition: Det må hentast inn samtykke frå eigar av vass- og avløpsleidningar før igangsetjingsløyve kan gjevast.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 14.18