Lokal mangel

Status: Submitted

Definition: Mangel frå lokal sjekkliste.

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: lokalMangel