Rettar til privat vassforsyning

Status: Valid

Definition: Du må sende inn dokumentasjon som viser at tomta er sikra vassforsyning.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 9.4