Tinglyst erklæring for avløp over annan manns grunn

Status: Valid

Definition: Det må tinglysast ei erklæring for plassering av avløpsleidning over annan manns grunn. Denne må sendast inn til kommunen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.5