Høgdesystem på snitteikningar

Status: Valid

Definition: Innsende snitteikningar viser høgdene i form av kotehøgder. Du må sende inn informasjon om kva for eit høgdesystem som er nytta. Nokre kommunar brukar NN2000/lokal høgdereferanse, og i dei kommunane som brukar dette, er det viktig at prosjekterande er klar over dette ved påføring av kotehøgder, for at høgdene ikkje skal bli feil.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.12

Hierarchical code lists

Broader item

Atkomst

More specialized term