Saksbehandlingstid for anna myndigheit

Status: Valid

Definition: Andre myndigheiter har frist på 4 veker til å svare på tilsend søknad. Denne svarfristen på 4 veker kjem i tillegg til kommunen sin behandlingsfrist på 12 veker.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.5