Søknaden må leggjast fram for anna myndigheit

Status: Valid

Definition: Det er behov for fråsegn frå [Saksbehandlar fyller ut] før søknaden kan behandlast. Vi sender saka over til [Saksbehandlar fyller ut].

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.3