Godkjenning frå Arbeidstilsynet manglar

Status: Valid

Definition: Vi kan ikkje gje eit igangsetjingsløyve før det ligg føre ei godkjenning frå Arbeidstilsynet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.2