Vilkår gjevne i rammeløyve i påvente av anna myndigheit

Status: Valid

Definition: I gjeve rammeløyve er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.11