Dokumentasjon for innlevert avfall

Status: Valid

Definition: Vi kan ikkje sjå at du har sendt inn dokumentasjon for innlevert avfall til dei ulike avfallsmottaka. Dette må du sende inn før vi kan utferde ein ferdigattest.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.8

Hierarchical code lists

Broader item

Avfallsplan

More specialized term