Sorteringsgrad for avfall

Status: Valid

Definition: Avfallsrapporten som er send inn, viser ein sorteringsgrad på under 60 %. Dette er i strid med føresegnene i TEK17 § 9-8. Det må sendast inn ein søknad om dispensasjon frå føresegna der avviket blir grunngjeve.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.7

Hierarchical code lists

Broader item

Avfallsplan

More specialized term