Dispensasjon frå krav om regulering

Status: Valid

Definition: Tiltaket krev dispensasjon frå gjeldande krav om regulering. Du må sende inn ein søknad om dispensasjon frå plankravet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.50

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term