Erverv av fellesareal

Status: Valid

Definition: I gjeve løyve er det stilt vilkår om erverv av fellesareal før [Saksbehandlar fyller ut] kan gjevast. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.34

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term