Dispensasjon frå byggjeforbodet må nabovarslast

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon frå byggjeforbodet som gjeld langs sjø og vassdrag, skal nabovarslast. Nytt varsel må sendast ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.28

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term