Dispensasjon frå byggjeforbod

Status: Valid

Definition: Det du søkjer om, krev dispensasjon frå byggjeforbodet som gjeld langs sjø og vassdrag. Du må sende inn ein søknad om dispensasjon frå dette byggjeforbodet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.27

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term