Dispensasjon frå kommuneplanen

Status: Valid

Definition: Det du søkjer om, er ikkje i tråd med alle føresegnene i kommuneplanen som gjeld for denne eigedomen. Du må sende inn søknad om dispensasjon frå følgjande føresegn: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 30.04.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.20