Dispensasjon frå reguleringsplan

Status: Valid

Definition: Det du søkjer om, er ikkje i tråd med alle føresegnene i reguleringsplanen som gjeld for denne eigedomen. Du må sende inn søknad om dispensasjon frå følgjande føresegn: ...

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.13

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term