Fristen for nabomerknader har ikkje gått ut enno

Status: Valid

Definition: Fristen for nabomerknader hadde ikke gått ut då saka vart send kommunen. Det må sendast inn ei ny orientering for nabovarslinga som er skriven etter at fristen for merknader har gått ut.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.8

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term