Kommentarar til merknader manglar

Status: Valid

Definition: Det har kome inn merknader frå naboar eller gjenbuarar til tiltaket. Ansvarleg søkjar må sende inn kommentarane sine til nabomerknadene som er komne inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.7

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term