Krav om utvida nabovarsling

Status: Valid

Definition: Tiltaket utløyser krav til utvida nabovarsling fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn ei ny kvittering for nabovarsel når utvida varsel er gjennomført. Eigarar og festarar av følgjande eigedomar må varslast: [Saksbehandlar fyller ut].

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.5

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term