Alle naboar er ikkje varsla

Status: Valid

Definition: Det er naboar og/eller gjenbuarar som ikkje har fått varsel og som må bli varsla. Du må sende inn ei ny kvittering for nabovarsel når alle er varsla.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.4

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term