Opplysningar gjevne i nabovarsel manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende noko som viser kva naboar er varsla om. Dette kan vere gjenpart av nabovarsel eller ein kopi av eit nabovarsel.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.3

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term