Kvittering for nabovarsling manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende inn kvittering som viser at alle naboar og gjenbuarar er varsla om tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.2

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term