Varsling av kreditorar manglar

Status: Valid

Definition: Kreditorar som har pengehefte i eigedomen, må varslast om riving. Du må sende inn dokumentasjon som viser at desse er varsla.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.13

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term