Tiltaket er ikkje tilstrekkeleg nabovarsla

Status: Valid

Definition: Tiltaket er ikkje tilstrekkeleg nabovarsla og saka kan derfor ikkje behandlast enno.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.1

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term