Tilstrekkeleg tryggingsnivå

Status: Valid

Definition: Arbeida som er omtalte å stå igjen før tilstrekkeleg tryggingsnivå er oppnådd, er ikkje presist nok skildra. Det er berre enkelte konkrete manglar som skal rettast innan 14 dagar, som kan stå igjen. Manglane må presiserast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.20