Betaling av gebyr

Status: Valid

Definition: Vi kan ikkje sjå at byggjesaksgebyret er betalt. Dette må gjerast før igangsetjingsløyve kan gjevast, jf. vilkår i rammeløyvet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.18