FDV dokumentasjon

Status: Valid

Definition: Du må sende inn ei stadfesting på at FDV-dokumentasjon er overlevert til eigaren av byggverket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.15