Arbeid som står igjen

Status: Valid

Definition: Kommunen vurderer at gjenståande arbeid må definerast som vesentlege manglar. Ny søknad om ferdigattest må sendast inn når arbeidet er fullført.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.14