Erklæringar om ansvarsrett for løyve i eitt trinn

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn alle relevante erklæringar om ansvarsrett før løyve i eitt trinn kan gjevast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.4