Oppdatert gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Søknad om endring krev ein oppdatert gjennomføringsplan. Dette må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.35