Erklæring om ansvarsrett

Status: Valid

Definition: Søknad om endring krev nye erklæringar av ansvarsrett for [Saksbehandlar fyller ut]. Dette må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.34