Erklæringar om ansvarsrett for igangsetjingsløyve

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn alle relevante erklæringar om ansvarsrett før igangsetjingsløyve kan gjevast. For ansvarleg utførande kan det ettersendast slik at det er kommunen i hende før arbeida faktisk blir sette i gang. Alle relevante ansvarsrettar for prosjektering og kontroll må vere på plass før eit igangsetjingsløyve kan gjevast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.3