Søknad om ansvarsrett

Status: Valid

Definition: Søknad om ansvarsrett for tiltaksklasse 1 kan ikkje godkjennast og erklæring om ansvarsrett frå kompetent føretak må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.27