Kontrollerklæring

Status: Valid

Definition: Vi kan ikkje sjå at det er avgjeve kontrollerklæring frå ansvarleg kontrollerande for tiltaket. Du må sende inn ein oppdatert gjennomføringsplan med dato for når kontrollerklæringar er avgjevne.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.26