Slutterklæring frå sjølvbyggjar

Status: Valid

Definition: Når sjølvbyggjar har alt ansvar i byggjesaka, skal det sendast inn ei slutterklæring til kommunen. Dette må du sende inn før ferdigattesten kan behandlast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.25