Tiltak til eige bruk

Status: Valid

Definition: Sjølvbyggjar kan berre godkjennast for arbeid på eigen bustad eller fritidsbustad. Om bygningen skal innehalde andre føremål eller fleire brukseiningar, er det krav om ansvarleg føretak.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.20