Krav om ansvarleg føretak

Status: Valid

Definition: Høve til å søkje ansvarsrett som sjølvbyggjar gjeld berre for tiltaksklasse 1. Arbeid i tiltaksklasse 2 og 3 krev ansvarleg føretak

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.19