Dato for samsvarserklæring

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen manglar dato for avgjevne samsvarserklæringar for følgjande ansvarsområde: [Saksbehandlar fyller ut]. Ny oppdatert gjennomføringsplan må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.16