Ansvarsområde som er dekt opp med ansvarlege foretak

Status: Valid

Definition: Relevante ansvarsområde er ikkje dekt opp med ansvarlege føretak. Ein gjennomføringsplan med oppdaterte ansvarlege føretak må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.15