Signert gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen manglar signatur frå ansvarleg søkjar. Ein signert gjennomføringsplan må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.12