Komplett gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen er ufullstendig utfylt. Ein komplett gjennomføringsplan må sendast inn. Kommunen har merka seg følgjande manglar: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.11