Samsvar mellom ansvarserklæringar og gjennomføringsplanen

Status: Valid

Definition: Det er ikkje samsvar mellom innsende erklæringar om ansvarsrett og gjennomføringsplanen. Ny dokumentasjon må sendast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.10