Erklæringar om ansvarsrett

Status: Valid

Definition: Det er ikkje dokumentert tilstrekkeleg ansvar for tiltaket. Det må sendast inn erklæringar om ansvarsrett for følgjande ansvarsområde: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 10/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.1