Omkringliggjande bygningar

Status: Valid

Definition: Tiltaket står fram som dårleg tilpassa bygningane rundt seg og må omarbeidast. Kommunen har spesielt merka seg følgjande: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.15