Varetaking av visuelle kvalitetar

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn ei utgreiing for visuelle kvalitetar som viser at pbl § 29-2 blir følgd.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.13