Krav til universell utforming

Status: Valid

Definition: Krav til universell utforming er tilsynelatande ikkje følgt. Det må sendast inn meir dokumentasjon som viser at krava blir følgde.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.1