Grunngjeving for dispensasjonssøknad frå krav til parkering

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon frå gjeldande krav til parkering må grunngjevast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.6

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term